Dagens Nyheter

Uppsägning av prenumeration

Uppdaterad

1. Hur säger jag upp min prenumeration?

Enklast via http://kund.dn.se men du kan även kontakta oss via telefon, mejl och chatt. Se kontaktuppgifter här: https://kund.dn.se/kontakta-oss

2. När kan jag senast säga upp min prenumeration?

Prenumerationen behöver avslutas 7 dagar innan nästa period.

3. Har jag någon bindningstid?

Papperstidningen

Den vanligaste prenumerationsformen hos DN, liksom hos andra dagstidningar, är tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod (normalt ett år) vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen senast 7 dagar innan prenumerationens upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. För vissa prenumerationer förekommer bindningstid vilket betyder att prenumerationen inte kan sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut.

Digitala prenumerationer

Digitala prenumerationer hos DN är vanligtvis tillsvidareprenumerationer utan bindningstid. Har du en sådan prenumeration betyder det att du kan säga upp den när du vill (utan uppsägningstid). Säger du upp till exempel under månaden februari så betalar du då bara för februari ut.

Om du istället väljer en prenumeration med bindningstid kan du dock få en lägre månadskostnad.