Dagens Nyheter

Regler för minnestexter

Uppdaterad

Minnestexter får inte vara längre än 2 000 tecken, inklusive mellanslag.
Inledningen ska innehålla uppgift om den avlidnas hemort, ålder och närmaste anhöriga.
Bifoga gärna en bild, svartvit eller färg, helst i jpeg-format.

Den eller de som har haft huvudansvaret för texten ska stå som undertecknare med för- och efternamn.
Max fem undertecknare, helst färre. Ta alltid kontakt med de närmast anhöriga när du skriver en minnestext. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta insända manus.

Mejla texten till familj@dn.se

Tyvärr tar vi inte emot minnestexter per post. Bifoga gärna telefonnummer. Vi tar inget arvode för minnestexter som inte beställts av DN.

Vid frågor om minnestexter ring 08-738 23 37, vardagar kl 10.00-11.30.

Guide taggad med: Runa Nekrolog Minnesruna